استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 • عنوان :  
 • ModernitePostmodern  
 • نویسنده :  
 •   
 • تعداد بازدید :  
 • 33  
 •  فهرست کتاب
 • فهرست

  بخش اول: «مدرنیته»:

  مقدمه: تعریف «مدرنیته» ...................................................... 9

  الف: «انقلاب صنعتی» و پیدایش «نظام سرمایداری» 15

  ب: «پوزیتیویسم» و «کانت» در تضعیف «ایمان بخدا و دین و اخلاق نیک»   19

  ج: «کانت» در کتاب تمهیدات......................... 31

  د: نقش«داروینیسم» در تضعیف ایمان و تناقض درونی‌اش 37

  هرمنوتیک نسبیّت‌گرا.................................... 61

  - نقد و بررسی ما بر «حس‌گرایان افراطی» و «هیوم»:..................................... 63

  1- «شناخت حسی» در بعضی موارد، با واقع، مطابقت ندارد       71

  2- «قوانین کلی علوم تجربی» از طریق تنها «استقراء حسی»، قابل اثبات نیست        75

  3- نگرش ساده‌لوحانه «هیوم» درباره «قانون علیت» 78

  - نقد ما.......................................... 83

  4- دیدگاه ساده‌لوحانه «هیوم» درباره «برهان نظم» 91

  «هیوم» و «نظم موجود در جهان»......... 97

  5- «هست‌ها» و «بایدها» و تناقض‌گویی‌های «هیوم» 105

  گفتار اول «هیوم».......................... 108

  گفتار دوم «هیوم».......................... 110

  گفتار سوم «هیوم».......................... 112

  نقد «هیوم» بر نفع‌گرایی غریزی در «اخلاق». 113

  دیدگاه ساده‌لوحانه «هیوم» و کتابخانه............ 115

  نقد ما بر این گفتار «هیوم»......................... 116

  - «پوزیتیویست‌ها» و «پست‌مدرن‌ها»، در مقابل فلسفه «دکارت»       119

  - راسل در کتاب معروف‌اش «جهان‌بینی علمی» 133

  - «پوزیتیویسم» و تضعیف «اخلاق انسانی»:.. 153

  بخش دوم: «پُست‌مدرن»

  - تعاریف:

  سایمون مالپاس ................................................ 163 

  «میش فوکو»................................................... 164

  نقد ما ............................................................. 170

  «نیچه» و «شناختهای ماقبل تجربی کانت»............... 174

  نقد ما ............................................................. 174

  نقد و بررسی کلی ما بر «مدرنیته» و «پُست مدرن»:................................. 195

  - مروری بر انحرافات «تاریخ مدرنیته» از «عقل» 199

  - اثبات وحدت و بساطت و ثبات «فاعل اندیشه» 203

  علم حضوری و ژیل دلوز - راسل................ 207

  نقد ما ................................................... 209

  - «دکارت» و «اگزیستانسیالیسم»................ 213

  نقد ما ................................................... 216

  - «دکارت» و «تاریخ گرایان افراطی»......... 219

  نقد ما ................................................... 221

  - «دکارت» و «فروید»............................. 223

  نقد ما ................................................... 225

  - خلاصه نقد........................................... 231

  - آخرین سؤال......................................... 237

  - نتیجه‌گیری نهایی و بطلان نظریه سکولاریسم 251

  - «اگوست کنت» و نقش «قوه روحانی»........ 255

   

   

  نکته‌هایی درباره «مدرنیته» و «پست‌مدرن»: 

  1- «حس گرایی افراطی» و تضعیف «اخلاق انسانی»:................. 261

  مقدمه: انگیزه‌های دوگانه در انسان:............................. 263

  1- «نفعگرایی غریزی و خودخواهانه»........................ 264

  2- «نفع و شهودی عقلی» و «حقوق طبیعی»:............... 267

  هیوم و نقد و بررسی گفتارش .................................... 271

  حلقه وین ................................................................ 293

  فلسفه حس‌گرایی تحلیلی ............................................ 307

  نقد ما ..................................................................... 315

  پیامد «حس‌گرایی افراطی در جامعه و حکومت» .......... 323 

  2- «ادیان واقعاً الهی»، فرهنگ‌های انسان‌گرایند....................... 333

  مقدمه: تعریف «فرهنگ».......................................... 341

  فرهنگهای خوب و فرهنگ‌های بد و بطلان نظریه پلورالیسم: 343

  «اشتباه بزرگ بشریت»، نزد اگوست کنت.................... 349

  اشتباه «ابرقدرت غرب»............................................ 371

  3- نقش «دین واقعاً الهی» در روان و اخلاق «مومنین واقعی»:...... 383

  - تعریف «ادیان واقعاً و کاملاً الهی» .......................... 391

  - گزارش فروید، «روانکاوی ملحد» درباره «دین الهی» و امید و مقاومت مؤمنین در سختی‌ها      399

  - ویلیام پالی - 1805 - 1743 م William paley - دین الهی و ایجاد انگیزه نیکوکاری و محبت به دیگران     407

  - گزارش «اگزیستانسیالیست مومن»، سورن کی یرکه گورد SORN KIERKEGORD درباره آثار ایمان 409

  - گزارش «اگزیستانسیالیست‌های ملحد»، «ژان پل سارتر» - «هایدگر» - «نیچه» درباره دین الهی و آثارش           417

  - زبان آمار ............................................................ 441

  - فروید .................................................................. 451

  - کنت .................................................................... 461

  - پیر بایل وفوئر باخ ................................................ 467

  - تربیت اخلاقی در «نظام کنونی جهان»: .................... 509

  - راسل و «آموزش بداخلاقی در اموزشگاههای جهان» 511

  - «پوزیتیویسم» و خشک شدن «ریشه اخلاق» .... 511

  - دکتر رضا اردکانی و «حرکت جهان، به سمت بی‌خردی»           514

  - آخرین سؤال و جستجوی راه چاره بشر از این هرج و مرج و فلاکت موجود     517

   

   

  «استوارت سیم»................................................ 176

  «فردریک جیمسون» و «سایمون مالپاس»............... 177

  مخالفت «ژان فرانسوا لیوتار» با غالب «پست‌مدرن‌ها» 182

  «نیچه» و تناقض‌گویی‌هایش................................. 185

  ژان فرانسوا لیوتار و «رفتن به جنگ کلیت» و نقد ما . 193


   

   

   

  • تعداد رکورد ها : 2
  ModernitePostmodern