استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
«تصور من از خودم» به عنوان فاعل انديشه، تصورى غير حسى است و فاعل انديشه، موجودى محسوس نيست
 
 53947
  •  1388-10-08
اشكالى كه در «تئورى شناخت» باقى می ‏ماند، اين است كه: «بايد» و «نبايد» از «هست‏ها» سرچشمه می ‏گيرد يا خير؟
 
مرحوم محمد تقى جعفرى پيش‏فرض عدالت و ظلم را به حقوق طبيعى بر نمی ‏گرداند و معنايی كه ارائه می ‏دهد با هم متضاد است
 
هيوم می ‏گويد: علاوه بر آنكه هر معلول الزاما پديده است و علتى دارد، هر علت هم حتما معلول و پديده است تا بی ‏نهايت
 
صفت فهم و اختيار براى جهان ذهن دقيقا در مقابل صفت ماده است كه در آن جبر طبيعى بدون فهم و اختيار است
 
داروين، علت تغييرات در ساختمان جانداران را محيط می ‏دانست اما پيروان متجدد او به جاى تغيير به خاطر تأثير محيط ، نظريه «جهش» و «موتاسيون» را مطرح كرده‏اند
 
داروين عمده تنازع بقاء راميان افراد يك نوع نمی ‏داند بلكه ميان انواع می ‏داند كه به استفاده غذايى بعضى از آنها از بعضى ديگر منتهى می ‏شود
 
حواس ما آنچه را در برخورد با خارج حس می ‏كند تنها احساس مناسبى است كه آن احساس هم مادى نيست
 
هيوم در آخرين اثر از جمله تأليفات فلسفى‏اش، كتاب تاريخ طبيعى دين،توحيد را از عقل و شرك را از افكار خودخواهانه عوامِ پست دانسته است
 
فيلون در اين گفتارش، وجود خداوند را به عنوان علت آگاه خلقت،گرچه با تشابه دورى كه با عقل آدمى دارد، مورد تصديق قرار می دهد...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 31