استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
تالیف: سید محمدرضا علوی سرشکی
 
 169470
  •  1395-02-24
نقدی بر: نظام جهانی 1- در «نظام سیاسی جهان» 2- «نظام اقتصادی جهان» 3- «نظام فرهنگی» حاکم بر روابط جهانی تالیف: سید محمدرضا علوی سرشکی
 
معرفة الخلفاء الراشدین  تأليف: أبو العباس بن کمال   دانلود و شرح کتاب
 
ادّعای كانت درباره : 1ـ ماقبل تجربی‌بودن همه «مفاهيم دوازده‌گانه» 2ـ و تعلّق همه آن‌ها به «فاهمه»
 
ادّعاهای «كانت» در قسمت حسگانی : 1ـ «تصورات»، «مبدئی نخستين» جز حواس ندارند 2ـ «حواس» هم، كاری جز توليد «تصور» ندارند 3ـ ادراك «زمان» و «مكان» از ادراكات «ماقبل‌تجربی» است 4ـ مكان فقط صورت حس بيرونی است نه حس درونی
 
نقد وبررسی ریشه ای فلاسفه غرب
 
پاسخ قرآن به وجود امام زمان
 
چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم
 
سير فلسفه و پيدايش تاريخ گرايي:پس از دو هزار سال حاکميت منطق و فلسفه ارسطوئي در غرب و ظهور اختلاف ميان پاپ و امپراطور و نيز ظهور کليساهاي مستقل و داشگاه پاريس و غيره و صف آرايي آنها در مقابل پاپ و در نتيجه، پيدايش مکتب هاي جديد شکاکيت ,....
 
 
  • تعداد رکورد ها : 39