استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
از آنجا كه تصورات غير اختيارى و ناخواسته، اعم از واقعيت خارجى و رؤياست، مراجعه به نشانه‏هاى تشخيص واقعيت از رؤيا، يك ضرورت است
 
 47515
  •  1388-08-03
كتابي را كه در پيش رو داريد مباحث درسي است كه جناب استاد آيه الله سيد محمد رضا علوي سرشكي در سال تحصيلي 83 – 84 درباره «فلسفه حقوق»، ارائه دادند
 
«فلسفه حقوق» نيز مقدمه‌اي براي فلسفه سياسي و فلسفه اخلاق است. زيرا در فلسفه اخلاق از عدالت بحث مي‌شود.
 
ايشان حق را مرکب از دو چيز دانسته اختصاص و قدرت. اما هرگز چنين نيست بلكه اختصاص طبيعي، فرزند اين مادر بودن ، علت حق است نه اينكه اختصاص معني حق باشد
 
 47464
  •  1388-08-03
مهمترين «تقسيم حقوق»، عبارت از تقسيم حقوق به «حقوق طبيعي» و «حقوق وضعي» است
 
 47461
  •  1388-08-03
طرفداران «حقوق» طبيعي مي‌گويند ذات اشيا طوري است كه رفتار انسان نسبت به فلان ذات بايد چنين باشد و مخالف آن خلاف حق است
 
به نظر مي‌رسد كه تعبير حكم عقل بر «مقتضاي طبيعت» تعبير مناسبي براي حقوق طبيعي باشد و اين حكم عقل است
 
آنچه ميتوان گفت اين است كه «حقوق طبيعي» همان بديهيات حقوق است همچون قضايي رياضی نسبت به بديهياتش
 
. هيچ علمي بدون معلومات قبلي شكل نمي‌گيرد؛ اگر همه چيز مجهول باشد و هيچ مقدمه معلومي در دست نباشد پيشرفت علمي نمي‌توان نمود
 
بعضي «حقوق طبيعي را يك مكتب و حقوق قراردادي را مكتب ديگر و حقوق الهي را مكتب سوم به حساب آورده اند» ولي به نظر ما درست نيست
 
 
  • تعداد رکورد ها : 16