استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
گام دوم دكارت، اثبات تجرد انديشه است؛ يعنى اثبات غير مادى بودن من انديشنده؛ بدين صورت كه من انديشنده غير قابل تقسيم بوده و داراى فهم و اختيار است
 
وى مى‏خواست يقينى را پايه گذارى كند كه شك نتواند در آن نفوذ نمايد، لذا در هر چه مى‏توانست شك كند، شك كرد تا به چيزى برسد كه ديگر نتواند در آن شك كند
 
راسل در نقد خود بر دكارت مى‏گويد: دكارت در استدلال بر وجود خودش، از قانون عليت و مقولات استفاده كرده، در حالى كه قانون عليت و مقولات را قبلاً اثبات نكرده است
 
استدلال اول دكارت بر غير مادى بودن ذهن بدين طريق است كه ماده (يعنى الكترون و پروتون) تابع قوانين فيزيك است واز خود هيچ اختيارى ندارد
 
همان‏گونه كه سكون از سلب حركت و ظلمت از سلب نور، گرفته شده‏است؛ چون وجود ازلى قائم بالذات يك امر عدمى نيست؛ بلكه يك امر وجودى
 
 47670
  •  1388-08-05
ذهن يا من انديشنده، موجودى است غير قابل تقسيم و داراى فهم و اختيار؛ در حالى كه بدن يا جسم مادى، موجودى است قابل تقسيم و بدون فهم و اختيار
 
 47665
  •  1388-08-05
پی نوشت های مقالات نقدی بر فلسفه ارسطو یی و نقد فلسفه دکارت
 
 
  • تعداد رکورد ها : 7