استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 • عنوان :  
 • برنامه چرا دين؟  
 • نویسنده :  
 •   
 • تعداد بازدید :  
 • 33  
 •  فهرست کتاب
 • برنامه چرا دین؟

  با توجه به اینکه شبهات زیادی پیرامون مسائل دینی در رسانه های اجتماعی اعم از ماهواره ها و فضای مجازی مطرح می شود و جریان های مختلف از جمله آتئیست ها و بزرگان اندیشه این جریان همچون نیچه و پل سات شبهاتی را پیرامون وجود خدا، قابل اثبات بودن خدا و شبهات مبتنی بر آن، عدم وجود دین و شرایع آسمانی و .. را مطرح می کنند؛ شبکه ولایت بر آن شد تا سلسله برنامه هایی را با حضور کارشناسان خبره تولید نماید تا به این شبهات به مقدار توان پاسخ داده شود. بر این اساس که بسیاری از این شبهات بنیان های عقلی و فلسفی داشته و بر اساس برخی از گزاره های فلسفی مطرح می شود؛ دست اندرکاران این برنامه بر آن شدند که بر اساس پاسخ های عقلی و فلسفی به این شبهات پاسخ داده شود.از این رو به منظور بررسی بنیان و شالوده ی فکری این شبهات که از فلسفه کانت نشأت می گیرند، این برنامه با حضور استاد علوی سرشکی به پاسخگویی به شبهاتی که در این زمینه مطرح شده می پردازد.

  لازم به ذکر است آیت الله علوی سرشکی به مدت 40 سال مشغول تحقیق و تفحص در مورد فلسفه غرب هستند و از جمله  آثار ایشان می توان به:نقدی بر ارسطو و غرب، نقدی بر هیوم و تئوری شناخت، نقدی بر کانت در 3 جلد، نقدی بر هایدیگر، فلسفه دین، عقل، علم و دین، تکامل و تناقص و ... اشاره کرد.
  آرشيوبرنامه هابرنامه چرا خدا؛ چرا دین؟

  با توجه به اینکه شبهات زیادی پیرامون مسائل دینی در رسانه های اجتماعی اعم از ماهواره ها و فضای مجازی مطرح می شود و جریان های مختلف از جمله آتئیست ها و بزرگان اندیشه این جریان همچون نیچه و پل سات شبهاتی را پیرامون وجود خدا، قابل اثبات بودن خدا و شبهات مبتنی بر آن، عدم وجود دین و شرایع آسمانی و .. را مطرح می کنند؛ شبکه ولایت بر آن شد تا سلسله برنامه هایی را با حضور کارشناسان خبره تولید نماید تا به این شبهات به مقدار توان پاسخ داده شود. بر این اساس که بسیاری از این شبهات بنیان های عقلی و فلسفی داشته و بر اساس برخی از گزاره های فلسفی مطرح می شود؛ دست اندرکاران این برنامه بر آن شدند که بر اساس پاسخ های عقلی و فلسفی به این شبهات پاسخ داده شود.از این رو به منظور بررسی بنیان و شالوده ی فکری این شبهات که از فلسفه کانت نشأت می گیرند، این برنامه با حضور استاد علوی سرشکی به پاسخگویی به شبهاتی که در این زمینه مطرح شده می پردازد.
  لازم به ذکر است آیت الله علوی سرشکی به مدت 40 سال مشغول تحقیق و تفحص در مورد فلسفه غرب هستند و از جمله  آثار ایشان می توان به:نقدی بر ارسطو و غرب، نقدی بر هیوم و تئوری شناخت، نقدی بر کانت در 3 جلد، نقدی بر هایدیگر، فلسفه دین، عقل، علم و دین، تکامل و تناقص و ... اشاره کرد.

  آرشيو برنامه چرا دین؟

  (قسمت اول)

  نمایش از سایت شبکه جهانی ولایت    /         نمایش از سایت آپارات

  (قسمت دوم)

  نمایش از سایت شبکه جهانی ولایت    /         نمایش از سایت آپارات

  (قسمت سوم)

  نمایش از سایت شبکه جهانی ولایت    /         نمایش از سایت آپارات

  (قسمت چهارم)

  نمایش از سایت شبکه جهانی ولایت    /         نمایش از سایت آپارات

  (قسمت پنجم)

  نمایش از سایت شبکه جهانی ولایت    /         نمایش از سایت آپارات

  (قسمت ششم)

  نمایش از سایت شبکه جهانی ولایت    /         نمایش از سایت آپارات

  (قسمت هفتم)

  نمایش از سایت شبکه جهانی ولایت    /         نمایش از سایت آپارات

  (قسمت هشتم)

  نمایش از سایت شبکه جهانی ولایت    /         نمایش از سایت آپارات

  (قسمت نهم)

  نمایش از سایت شبکه جهانی ولایت    /         نمایش از سایت آپارات

  (قسمت دهم)

  نمایش از سایت شبکه جهانی ولایت    /         نمایش از سایت آپارات

  (قسمت یازدهم)

  نمایش از سایت شبکه جهانی ولایت    /         نمایش از سایت آپارات

  • تعداد رکورد ها : 1